lees met andermans ogen

Kijken met andermans ogen? Lees een boek!

Tijdens het lezen van Hersenschimmen voelde ik me haast zelf dement worden. Daarna keek ik met andere ogen naar mensen met dementie.

Ruben Nicolai

VriendenLoterij helpt Leescoalitie

Schenking van €400.000 om de leescultuur in Nederland te versterken.

VriendenLoterij-ambassadeur Wolter Kroes heeft een cheque van 400.000 euro uitgereikt aan de Leescoalitie. Deelnemers aan de VriendenLoterij leveren daarmee een essentiële bijdrage aan het versterken van de leescultuur in Nederland. Met dit bedrag kan de Leescoalitie de komende jaren grote campagnes blijven organiseren om het belang van lezen, voorlezen en boeken onder de aandacht te brengen bij een breed publiek. Met deze campagnes, die er op gericht zijn mensen te informeren, enthousiasmeren en activeren, streeft de Leescoalitie ernaar dat eind 2025 geen enkel kind meer met een leesachterstand van school komt, en dat alle volwassenen kunnen lezen en schrijven of bezig zijn dat te leren.

Gerlien van Dalen, voorzitter Leescoalitie: “Het is fantastisch dat de VriendenLoterij ons wil ondersteunen om onze belangrijke doelen te behalen. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat er nu én in de toekomst voldoende boekenliefhebbers en lezers zijn en dat we de leescultuur in Nederland in al haar facetten versterken.”

Dorine Manson, Managing Director VriendenLoterij: “Voor ieder kind zijn taalbegrip- en expressie voorwaarden voor persoonlijke ontplooiing, relaties bouwen, weerbaarheid, betere kansen op school en in de maatschappij. Kinderen die met plezier lezen, worden beter in taal en kunnen zich persoonlijk meer ontplooien. Wij vinden het daarom belangrijk om organisaties, zoals De Leescoalitie, te steunen met vernieuwende en prikkelende initiatieven zodat kinderen enthousiast worden om te lezen en schrijven.”

Leescultuur

Hoewel alle kinderen in Nederland vanaf hun vierde jaar naar school gaan en daar leren lezen, verlaten nog steeds ieder jaar kinderen de basisschool met een leesachterstand. Een deel van de kinderen begint de basisschool al met een taalachterstand, wat leesproblemen in de hand werkt. Het blijkt moeilijk om deze achterstand in te halen, want op de middelbare school is bijna 18% van de vijftienjarigen laaggeletterd. Zij lopen een grote kans om achter te blijven op school en in hun carrière, en zich later niet zelfstandig te kunnen redden in de maatschappij.

Leescoalitie

De Leescoalitie, een samenwerkingsverband tussen Stichting Lezen, Stichting CPNB, Stichting Lezen & Schrijven, de Koninklijke Bibliotheek, het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum en de Vereniging van Openbare Bibliotheken, zet zich daarom al sinds 2013 in om het belang en plezier van lezen voor alle Nederlanders onder de aandacht te brengen. Omdat de Leescoalitie een overkoepelende organisatie vormt waarin de belangrijkste spelers op het gebied van leesbevordering verenigd zijn, kan zij actie ondernemen op gebieden of bij doelgroepen die door de individuele coalitiepartners nog onvoldoende bereikt worden.

Dit resulteerde de afgelopen jaren in campagnes als 2013 Jaar van het Voorlezen, Vaders Voor Lezen, 2016 Jaar van het Boek en Lees met andermans ogen. Dankzij de steun van de VriendenLoterij zal eind 2019 een nieuwe campagne van start gaan, gericht op grootouders en de belangrijke rol die zij kunnen spelen in de leesopvoeding van kinderen.

Miljoenen voor gezondheid en welzijn in Nederland

De schenking aan De Leescoalitie is bekendgemaakt in de aanloop naar het jaarlijkse Goed Geld Gala van de VriendenLoterij dat vanmiddag, 11 februari, plaatsvindt in Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Dankzij de deelnemers aan de VriendenLoterij gaan er dit jaar weer miljoenen naar goede doelen die zich inzetten voor welzijn en gezondheid in Nederland. De VriendenLoterij steunt inmiddels meer dan 50 (gezondheid)fondsen en organisaties die een extra steuntje in de rug geven aan mensen die dat nodig hebben om mee te doen in de samenleving. De deelnemers hebben ook de mogelijkheid om organisaties en clubs te steunen waar zij zich mee verbonden voelen. Deelnemers spelen op die manier inmiddels al mee voor meer dan 3.300 clubs, verenigingen en stichtingen. Zo leveren zij direct een bijdrage aan de samenleving.

De VriendenLoterij

De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook steunt zij vrijwilligers in hun ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. De loterij werft fondsen voor goede doelen die werken aan gezondheid en welzijn en geeft bekendheid aan hun werk.