lees met andermans ogen

Kijken met andermans ogen? Lees een boek!

Mijn beste vriendin komt van Curaçao en ik ben heel blij dat ik haar via het boek Dubbelspel nog beter heb leren kennen.

Manoushka Zeegelaar Breeveld

Onderwijs

‘Lezen is denken met andermans hoofd’, zei de filosoof Schopenhauer ooit. Met een boek duik je in een andere wereld, een andere cultuur. Dat is natuurlijk interessant en boeiend, maar vooral heel belangrijk. Want we gaan elkaar daardoor beter begrijpen: jong en oud, arm en rijk, stad en platteland, van Nederlandse of buitenlandse afkomst. En door elkaar te begrijpen versterk je het vertrouwen in elkaar en creëer je een band. Dat is precies waar de campagne Lees met andermans ogen van de Leescoalitie om draait.

De campagne is zowel voor kinderen als voor volwassenen bestemd. Daarom zijn in de lijst met leestips ook kinder- en jeugdboeken opgenomen. De Leescoalitie wil ook kinderen en jongeren stimuleren boeken over mensen met een andere achtergrond te lezen. Zo trakteren zij zichzelf even op de ogen van een ander en zien ze niet alleen de verschillen, maar juist ook de overeenkomsten met kinderen en jongeren die een heel ander leven leiden dan zijzelf. Zo bouw je op een leuke manier aan begrip en vertrouwen in de samenleving.

Lesmateriaal voor basis- en middelbaar onderwijs

Deze thematiek biedt allerlei aanknopingspunten om in het onderwijs mee aan de slag te gaan. In de loop van het jaar worden dan ook diverse educatieve projecten ontwikkeld. Zo zullen bij de kinder- en jeugdboeken op de leeslijst lessuggesties worden gemaakt.

Voor docenten van het vmbo wordt een tweede editie van STUK gerealiseerd: een (voor)leesbundel met fragmenten uit boeken die geschikt zijn voor leerlingen in het vmbo. De fragmenten voor WEER STUK zullen zo gekozen worden, dat ze leerlingen uitdagen om met andere ogen naar de wereld te kijken.

Verder kun je als docent natuurlijk een auteur van een boek uit de leeslijst uitnodigen op school, bijvoorbeeld via De Schrijverscentrale. Of je kunt de video’s bekijken, waarin bekende en onbekende mensen vertellen welk boek hen inzicht heeft gegeven in een ander. Zelf filmpjes opnemen met leerlingen kan natuurlijk ook! Deze kunnen vervolgens naar de Leescoalitie worden gestuurd, zodat ze worden opgenomen op deze website.

Houd deze website in de gaten voor meer informatie over de diverse projecten en de lessuggesties.